PŘÍBRAM – Na jaře letošního roku proběhla první část revitalizace lesíku na Čertově pahorku, projektu, který vzešel z participativního rozpočtu města roku 2022. Nyní bude zahájena druhá část revitalizace.

Čertův pahorek kdysi býval osamocený lesík na skalnatém vršku mezi poli. V padesátých letech minulého století jej začala postupně obklopovat městská zástavba a dnes je místo ze všech stran obklopeno sídlištěm. Na základě jednoho z vítězných návrhů participativního rozpočtu roku 2022 byla na jaře letošního roku zahájena revitalizace lesíka, při které byl proveden výchovný zásah ve spodní části lesíka a proběhla náhradní výsadba. Nyní bude zahájena obnova druhé části porostu, nad asfaltovou cestou rozdělující porost lesíku.

Čertův pahorek tisk 3

„V první fázi druhé etapy obnovy lesíka dojde k vyčištění prostoru od náletových dřevin a nevhodných keřů u budovy ubytovny, které činí tuto lokalitu téměř neprostupnou a kde se hromadí odpadky. Po odstranění skládky a vyřezání keřového patra dojde i zde k výchovné probírce suchých a poškozených dřevin, kdy budou ponecháni pouze silní jedinci s perspektivou dalšího vývoje. Obdobně, ale ne tak razantně, se bude pokračovat i v části nad cestou. Zde budou po odstranění náletů a nevhodných křovin vybrány stromy, které nemají možnost nadále se rozvíjet nebo jsou nějak poškozené, napadené, jejich zdravotní stav je neuspokojivý. Pro náhradní výsadbu za odstraněné dřeviny v rámci obnovy porostu se počítá s výměnou druhové skladby dřevin. Dojde k doplnění několika kusů dubu letního a habru obecného. Kolem asfaltové cesty bude navíc vysazen živý plot,“ uvádí k další části revitalizace místostarosta Miroslav Peterka.

Do revitalizovaného prostoru lesíka se s ohledem na danou lokalitu nebude umisťovat mobiliář, a to především z důvodu, aby se zabránilo shlukování „závadových“ osob a případnému znečišťování prostředí či rušení nočního klidu.

Upozorňujeme, že v průběhu prací je třeba počítat se zvýšeným hlukem v dané oblasti.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours