PŘÍBRAM – Advent a Vánoce patří mezi nejkrásnější období na Svaté Hoře. Podívejte se jaký program pro vás připravili:

2. prosince (10.00–16.00): Adventní jarmark (Chodba barokní rezidence)

Advent je časem radostného očekávání a příprav na Vánoce. Bylo by škoda strávit jej jen nákupy a úklidem. Prostor k adventnímu setkávání a radostnému očekávání Vánoc vám nabízíme na svatohorském Adventním jarmarku. Svou návštěvou můžete navíc podpořit výrobu nových postaviček do svatohorského betlému. A protože zvířat není v jesličkách nikdy dost (a protože ovcí je v našem betlému již požehnaně), díky vám může být příští rok bohatší o husy a kachny. Vstupné 20 korun.

3.–24. prosince: Adventní kalendář          

Adventní dobu vás provede náš adventní kalendář. Místo čokoládiček však je pro vás na našem youtube kanálu připraveno na každý den krátké video, z nějž se dozvíte aktuality ze zákulisí svatohorského dění, zařazeny budou promluvy svatohorských redemptoristů i adventní hudba. Jednotlivá políčka adventního kalendáře můžete otevřít např. proklikem přes naše internetové stránky: svata-hora.cz/kultura-a-pronajmy/adventnikalendar

9., 16., 23., 24. prosince (vždy v 6.00): Ranní rorátní mše se zpěvem staročeských rorátů

Specifickou součástí adventu v českých zemích jsou už po staletí rorátní zpěvy. České duchovní písně s texty týkajícími se Zvěstování Panně Marii tradičně provozují také zvaná Literátská bratrstva: soubory hudebníků, hrající při ranních rorátních mších. Roráty se ve Svatohorské bazilice konají každou adventní sobotu a na Štědrý den, vždy ráno v 6.00.

6., 13., 20. prosince (vždy v 19.00): Adventní advent (Svatá Hora – bazilika)

Cyklus tří koncertů Adventní advent se svým názvem snaží upozornit na odlišnosti mezi prožíváním adventu a Vánoc, které podle církevního kalendáře začínají až 25. prosince. První koncert cyklu „Bach ještě jednou na Svaté Hoře“ (6. 12.) představí tři Bachovy adventní kantáty BWV 36, 51 a 62 v podání příbramského Vepřekova sboru a komorního instrumentálního ansámblu. Sóla přednesou M. Kurzová, Gabriela Kuntová, Stanislav Mistr a Jan Janda.

Druhý koncert s názvem „Ave maris stella“ (13. 12.) v podání souboru historických nástrojů Capella Ornamentata vedeným Richardem Šedou přinese barokní adventní hudbu 2. poloviny 17. století.

Na třetím koncertu cyklu s názvem „Rorate coeli“ (20. 12.) zazní výběr varhanních a vokálních skladeb s adventní tematikou v interpretaci svatohorského titulárního varhaníka Jaroslava Tůmy Magnificat.

Vstupenky (120 korun) jsou k dispozici 20 minut před začátkem koncertu v místě konání nebo v předprodeji v prodejně Svatohorského poutního muzea.

24. prosince (13.00–16.00): Betlémy od sklepa na půdu

Věděli jste, že není betlém jako betlém a že betlémy se nestaví jen s vánočními výjevy? Na Svaté Hoře můžete každoročně zhlédnout výstavu betlémů v Mníšecké kapli a samozřejmě také navštívit svatohorský betlém v kapli sv. Ignáce. Letos je ale nabídka obohacena o dvě další expozice: výstavu Život Ježíše Krista, kterou tvoří výběr z rozsáhlého betlémářského díla příbramského řezbáře Václava Krále a expozici netradičních betlémů na tzv. Letním kůru. Všechny zmíněné expozice jsou součástí projektu Betlémy od sklepa na půdu, který se koná v jeden jediný den. Pro školy a předem objednané skupiny je po předchozí domluvě možná návštěva i ve čtvrtek 21. prosince v dopoledních hodinách. Vstupné 50 korun.

26. prosince (17.00): Vánoční koncert

Při tradičním vánočním koncertu letos svatohorskou baziliku naplní hudba Johanna Sebastiana Bacha, Astora Piazzolly a dalších autorů. Jejich skladby přednesou japonský flétnista Yoshimi Oshima za varhanního doprovodu Jaroslava Tůmy. Vstupné dobrovolné.

25., 26. prosince, 1. ledna (vždy ve 14.00): Zpívání u jesliček

Vánoce si jistě neumíme představit bez českých vánočních koled. Zazpívat si je za doprovodu nových velkých varhan na Svaté Hoře můžete při Zpívání u jesliček, asi hodinovém hudebním setkání ve svatohorské bazilice, a to hned třikrát během prvního vánočního týdne. Doprovodí vás Pavel Šmolík, Jaroslav Tůma a Jana Hovorková. V roce 2020 jsme pro vás navíc Zpívání u jesliček zaznamenali na CD, a tak si s nahrávkou můžete zpívat koledy i doma. Vstupné dobrovolné.

28. prosince (15.00–18.00): Malé filmové exercicie (vstup z ambit)

Jedná se o volné moderované povídání, naslouchání, diskusi a sdílení zkušeností v přátelské atmosféře podpořené malým občerstvením. Úvodem k tomu bude promítnuta pohádka. Délka setkání se odvíjí od zájmu a aktivity přítomných (podle zkušeností bývá max. 3,5 hod.). Dobrovolné vstupné slouží jako příspěvek na provoz a konání akce. Počet účastníků je dán kapacitou místnosti. Setkání moderuje jáhen Pavel Švarc.

5. ledna (18.00): Tříkrálový koncert

Tradiční tříkrálový koncert Matice Svatohorské, který se uskuteční ve spolupráci s Charitou Příbram na zahájení Tříkrálové sbírky nabídne kromě obvyklých tříkrálových kantát Šimona a Františka Xavera Brixiů též varhanní hudbu a premiéru Tříkrálové kantáty Pavla Šmolíka. Vstupné dobrovolné.

Noc na Svaté Hoře jako dárek

Zvláštní způsob, jak navštívit Svatou Horu, vám nabízí zážitková Noc na Svaté Hoře, během níž vy – nebo ten, koho zážitkovým pobytem obdarujete – prožijete chvíle netradičním způsobem: noční prohlídkou ambitu, v krápníkové kapli při svíčkách, vyhlídkami, o jakých se vám ani nesnilo. Uchystána je pro vás večeře s živou hudbou v barokní jídelně, neformální setkání s redemptoristy a mnoho dalšího. A samozřejmě také nejedno překvapení. Akce se koná v předem vyhlášených termínech – prohlidka@svata-hora.cz

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours