STŘEDOČESKÝ KRAJ – Dotace do oblasti životního prostředí na příští rok projednali radní. Ve třech programech by mělo být alokováno celkem 148 milionů korun. Vyhlášení programů ještě podléhá schválení zastupitelstvem.

„Na příští rok jsme opět připravili dotační programy zaměřené na vodohospodářské projekty. Zmírnění negativních projevů sucha a nedostatku vody je naprosto zásadní pro další hospodaření s vodou v krajině. Současně chceme pomáhat obcím s rekonstrukcemi a obnovou vodovodních a kanalizačních řadů. V neposlední řadě se opět zaměřujeme na rybníky a malé vodní nádrže, mokřady, tůně a podobně. Každý takový projekt opět podporuje zadržování vody v krajině, jak jsme se už mnohokrát přesvědčili,“ uvedla krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Nejvyšší částka je navržena pro Středočeský infrastrukturní fond. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2024 pro tento Program je 121 000 000 Kč. Podpora ze Středočeského Infrastrukturního fondu se týká drobných vodohospodářských projektů, jako je například výstavba, rozšíření, rekonstrukce ČOV a kanalizačních sítí nebo vodovodních sítí a vodárenských objektů. Počítá se i s podporou projektů podpořených ze státního rozpočtu na zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, s podporou výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací a projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí pro období 2021-2027 v rámci Specifického cíle „1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou“, téma Odpadní vody a Pitná voda. Dále budou podpořeny projekty spolufinancované z Ministerstva zemědělství v rámci programu 129 400 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ a programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“.

Další dotační program je zaměřen na rybníky a malé vodní nádrže. Ten počítá s částkou 20 milionů korun a žadatelé budou moci peníze využít na výstavbu nových rybníků a malých vodních nádrží, na rekonstrukce a obnovu rybníků a malých vodních nádrží a na výstavbu nebo rekonstrukci a obnovu mokřadů, tůní, průlehů a svejlů.

Třetí dotační program míří na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO). Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2024 na podporu stanoveného účelu v Programu je 7 000 000 Kč. Peníze jsou určené na osvětovou činnost a technické a odborné zázemí středisek EVVO.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours