STŘEDOČESKÝ KRAJ – Další příspěvek pro krajské školství dnes projednali a schválili radní. Konkrétně jde o bezmála 200 000 korun určených na podporu programů Centra pro talentovanou mládež a na soutěž v kyberbezpečnosti a IT.

Možnost zapojení žáků středních škol zřizovaných Středočeským krajem do programů Centra pro talentovanou mládež podpořili radní letos v červnu. Cílem programů je používání angličtiny v propojení se studovanými obory. Podpora je určena pro žáky 8letých gymnázií zřizovaných Středočeským krajem a žáky maturitních oborů všech středních škol zřizovaných Středočeským krajem. Dnes se schvalovaly příspěvky pro konkrétní školy . „V současné době jsou do programu zapojeni žáci sedmi krajských gymnázií, dále žáci ze SPŠ Mladá Boleslav a VOŠ a SZeŠ Benešov. Celkem jde o 22 žáků. Od kraje dostanou 40 procent kurzovného. Naším příspěvkem chceme umožnit motivovaným a talentovaným žákům absolvovat náročné kurzy, které jim rozšiřují obzory i anglickou slovní zásobu,“ vysvětil radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Další peníze jsou určeny na financování soutěže středočeských středních škol v kybernetické bezpečnosti a IT, kterou zajistí Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník. Jde o 59 tisíc korun.  Soutěž proběhne na platformě Haxagon, která pomáhá učitelům při výuce kybernetické bezpečnosti a IT. Systém Haxagon v tomto školním roce využívá 12 krajských středních škol. Digitální platforma usnadňuje vzdělávání v oboru Informační technologie. Systém se dá spustit v krátkém čase na jakékoliv škole bez potřeby nákladných investic do dalšího vybavení. Umožňuje výuku v digitálním prostředí za pomocí standardních počítačů nebo notebooků. Poskytuje každému učiteli virtuální učebnu-prostředí, ve kterém žákům postupně zpřístupňuje strukturovanou sadu interaktivních různě náročných úloh z oblasti kybernetiky a IT. Středočeský kraj na používání licence uvolnil 1,2 mil. Kč v rámci balíčku na podporu vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky středních škol.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours