PŘÍBRAM – Pravidelně v závěru roku se příbramští zastupitelé zabývají různými typy poplatků na příští rok 2024.

V případě vyhlášky o místním poplatku za psy se zastupitelé shodli na zachování stávající výše. Poplatek za psy se různí podle jejich počtu či lokality (rodinný dům, bytový dům, osady atd.) a stanoví jej obecně závazná vyhláška O místním poplatku ze psů. Senioři nad 65 let jsou od poplatku za prvního psa osvobozeni. 

Dále se projednával poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Jeho výše zůstala na úrovni 720 korun jako v letošním roce. Změna se však týká občanů nad 70 let věku, kteří budou v příštím roce platit polovinu částky, tedy 360 korun. Další novinkou v roce 2024 bude, že Příbram přestane tisknout známky na popelnici a pro psy. „Známky na odpadové nádoby lepili jen občané z rodinných domů a známku na psa má každý kovovou, tudíž není třeba každoročně doplňovat plastovou,“ vysvětlila Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického Městského úřadu Příbram. Stejně tak se už nebudou tisknout složenky na úhradu poplatku. 

Třetí projednávaný poplatek se většiny občanů Příbrami příliš netýká. Jde o místní poplatek z pobytu, který hradí většinou turisté při návštěvě hromadných ubytovacích zařízení. Poplatek vybírají ubytovatelé a předávají jej městu. Zastupitelé se shodli na jeho navýšení z 10 korun za osobu a noc na 25 korun. 

Místní poplatky za komunální odpad a za psy jsou splatné vždy do 31. března příslušného roku. Pro příští rok je tedy občané mohou hradit od 1. ledna 2024, přičemž preferována je bezhotovostní platba.

Poplatky lze hradit třemi způsoby:

1. Portál občana: portalobcana.pribram.eu (Moje závazky);

2. bezhotovostní platba: a) místní poplatek za komunální odpad – číslo účtu 1783-521689309/0800 (variabilní symbol sdělí na tel. 318 402 341 nebo 318 402 241), b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-521689309/0800 (variabilní symboly jsou stejné jako v minulých letech, případně je sdělí na tel. 318 402 341 nebo 318 402 241);

3. hotovostně v pokladně: Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně).

S dotazy k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se občané mohou obracet na Odbor ekonomický prostřednictvím e-mailu popelnice@pribram.eu

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours