STŘEDOČESKÝ KRAJ – Středočeský kraj se dnes na konferenci Lidská práva a Česko připojil k podpisu Charty proti domácímu násilí. Ta byla symbolicky představena 11. prosince při příležitosti včerejšího Mezinárodního dne lidských práv. Domácí násilí představuje jednu z nejčastějších forem porušení lidských práv. Závažnost dopadů si uvědomují i tuzemští zaměstnavatelé z řad firem a institucí. Chartu proti domácímu násilí dnes společně podepsali zástupci šestnácti subjektů.

Charta proti domácímu násilí vznikla ze společné iniciativy Vodafonu, IKEA a organizace ROSA Centrum pro ženy, pod záštitou Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Aktuálně sdružuje 16 subjektů z řad firem, institucí a organizací, které se zapojily do prevence domácího násilí a pomáhají také obětem z řad svých zaměstnanců a zaměstnankyň (seznam signatářů je k dispozici na konci textu). Pro oběti domácího násilí může být pracoviště jediným bezpečným místem. Právě proto má zaměstnavatel, případně kolegové a kolegyně v práci, možnost problém včas odhalit a pomoci obětem vyhledat odbornou pomoc.

Chartu signatáři podepsali symbolicky při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv na konferenci Lidská práva a Česko, záštitu na Chartou převzal Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková Šimáčková. „Zlepšení postavení obětí domácího násilí patří k prioritám vlády i mým prioritám v roli zmocněnkyně vlády pro lidská práva. V této oblasti se nám aktuálně daří prosazovat řadu pozitivních legislativních změn. V červnu vláda vyslovila souhlas s ratifikací Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. V srpnu vláda schválila nový akční plán prevence domácího násilí. V přípravě je také nový zákon o domácím násilí či zavedení specializace trestních soudů na domácí a sexuální násilí. Kromě specializovaných služeb pro oběti a státních institucí klíčovou roli mohou hrát i zaměstnavatelé. Důsledky domácího násilí se totiž pochopitelně promítají i do pracovního prostředí. Z přijetí Charty proti domácímu násilí i velkého počtu signatářů mám proto velkou radost. Charta obsahuje konkrétní závazky, které mohou obětem v mnoha ohledech pomoct,“ říká Klára Laurenčíková Šimáčková.

Středočeský kraj je prvním krajem v České republice, který se stal signatářem Charty proti domácímu násilí. „Jde o závažné a bohužel spíše tabuizované téma. Míra domácího násilí přitom podle policejních statistik stále roste. Skutečný počet případů se navíc nikdy nedozvíme, protože oběti se často bojí a o své situaci raději mlčí. I proto je dobře, že se firmy, organizace a instituce připojují ke společné iniciativě, jejímž smyslem je prevence domácího násilí a pomoc obětem z řad zaměstnanců a zaměstnankyň. Středočeský kraj například před rokem podepsal memorandum s koalicí NeNa a společností IKEA, jehož cílem je věnovat pozornost osvětě a vnitřním směrnicím, které umožní pomoc obětem domácího násilí. Kromě toho se snažíme rozšiřovat povědomí o aplikaci Bright Sky, spolupracujeme s Policií ČR i s obcemi, kterým předáváme veškeré informace. Vše směřuje k tomu, abychom vzájemně přispěli ke konkrétní pomoci jednotlivcům, k pocitu důvěry a k vědomí, že je kam se obrátit a kde najít pomocnou ruku,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Podle ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje Jana Loušky úřad dlouhodobě pracuje na tom, aby se aktivně zapojoval do pomoci s řešením celospolečensky naléhavých témat. „Krajský úřad se dlouhodobě profiluje jako lídr moudré veřejné správy. Nezavíráme oči před tématy, o kterých chce společnost někdy raději mlčet. Problematika domácího násilí je velmi široká a může se dotknout každého z nás. Proto jsem rád, že jsme se stali součástí nové iniciativy proti domácímu násilí. Z poslední doby můžu uvést konkrétní příklad naší aktivity – otevřeli jsme nové moderní pracoviště Centra náhradní rodinné péče, jehož příjemné prostory navozující pocit soukromí a důvěry jsou zamýšlené i jako zázemí pro oběti domácího násilí z řad zaměstnanců. Moc bych si samozřejmě přál, aby se jich tyto problémy nikdy nedotkly ,“ uzavřel ředitel Jan Louška.

Charta proti domácímu násilí je logickým pokračováním Akademie proti domácímu násilí, kterou před dvěma lety iniciovala Nadace Vodafone společně s partnery a která spojila zaměstnavatele, jimž není problematika lhostejná. Akademie prostřednictvím praktických workshopů zprostředkovává praktické zkušenosti s řešením domácího násilí ze strany zaměstnavatele, včetně toho, jak přesvědčit nejvyšší management firmy o důležitosti tématu. V rámci Akademie vznikl také manuál a metodika pro firmy.

Akademii organizujeme už více než dva roky proto, aby firmy a organizace inspirovala k pomoci zaměstnancům a zaměstnankyním zažívajícím domácí násilí.  V dalším kroku chceme tyto snahy formalizovat do konkrétních závazků. Proto vznikla Charta proti domácímu násilí, která stanovuje minimální standardy a zavazuje signatáře k tomu, že o ně budou dlouhodobě usilovat. Jsem ráda, že společně s ostatními zakládajícími signatáři můžeme takto přispět k nulové toleranci domácího násilí a zvýšení bezpečí jeho obětí, říká Zuzana Holá, ředitelka komunikace Vodafonu a Nadace Vodafone. Právě pod hlavičkou Nadace Vodafone již od roku 2020 funguje i aplikace Bright Sky, která obětem domácího násilí pomáhá.

Firmám, institucím a organizacím, které se chtějí do osvěty a prevence domácího násilí zapojit, slouží e-mailová adresa charta@stopnasili.cz.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *