STŘEDOČESKÝ KRAJ – Na podporu dobrovolných hasičů a složek IZS chce Středočeský kraj v příštím roce uvolnit rekordních 81 milionů korun. Návrh Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS dnes projednali radní a doporučili ho ke schválení zastupitelstvu.

„Role dobrovolných hasičů v rámci připravenosti kraje na řešení mimořádných událostí je naprosto nezastupitelná, a proto je důležité, aby pro svou práci měli co nejlepší podmínky. Proto podporujeme pořízení nové techniky, vybavení věcnými prostředky, stavbu nových zbrojnic, případně rekonstrukci těch stávajících. Částku určenou na podporu dobrovolných hasičů chceme na příští rok opět navýšit, a to o 6 milionů korun ve srovnání s rokem 2023. Ještě v roce 2020 bylo ve Fondu podpory dobrovolných hasičů 43 milionů korun. Nyní se blížíme k téměř dvojnásobku,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

K největšímu nárůstu objemu finančních prostředků určených pro dobrovolné hasiče a složky IZS došlo v roce 2023, kdy kraj navýšil částku o 33 milionů korun ve srovnání s rokem 2022. Více než tři stovky žadatelů z řad obcí a spolků působících na poli požární ochrany si tak letos rozdělilo celkem 75 milionů korun. „Už mnohokrát jsme se přesvědčili o tom, že jsou to právě dobrovolní hasiči, na které se můžeme spolehnout v jakékoli době a při jakékoli události. Za jejich nasazení a obětavost jim patří velké poděkování a naše podpora. Obnova jejich techniky je nutná,“ dodala hejtmanka.

Program 2024 je rozdělen na tři tematická zadání:

1. Kofinancování účelových investičních akcí/projektů z rozpočtu Středočeského kraje vázáných na program zabezpečovaný Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v těchto oblastech podpory:

a) Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody,

b) Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení,

c) Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

2. Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva;

3. Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí, v těchto oblastech podpory:

a) Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – ochrana obyvatelstva,

b) Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours