STŘEDOČESKÝ KRAJ – Akční plán realizace školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji dnes schválili radní. Plán je připraven pro období 2024-2025.

„Realizace kvalitních preventivních programů stále zůstává nejefektivnějším a v konečném důsledku nejlevnějším prostředkem, jak v raném stádiu podchytit signály rizikového chování a předejít případným negativním důsledkům, jako jsou závislosti nebo například kriminalita. Středočeský kraj se této oblasti věnuje dlouhodobě. Problematiku je potřeba vidět v širokém kontextu. Důležitá je například podpora vzdělávání pedagogů a metodiků prevence, vzájemná komunikace, koordinace aktivit, posilování programů zaměřených na oblast duševního zdraví a podobně,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Dnes schválený Akční plán představuje cíle na příští dva roky. Kraj chce i nadále podporovat vzdělávání a metodickou podporu pedagogů a metodiků prevence, přispívat na jejich specializační studium, reagovat na nové formy rizikového chování a plánovat aktivity hrazené z rozpočtu kraje s ohledem na aktuální potřeby škol a školských zařízení. Součástí Akčního plánu je i vyhodnocení za minulé období. Všechny kroky jsou v souladu se Strategií primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji na období 2022-2027.

Přehled finanční podpory primární prevence z Fondu prevence od roku 2019 do roku 2023

RokPodpora primární prevencePodpořené projekty školy/nestátní neziskové organizace/ORP
   
20191 000 000 Kč14/9/0
20201 744 645 Kč15/4/2
20214 144 540 Kč44/3/1
20224 495 790 Kč74/5/2
20234 199 276 Kč45/6/1

Příspěvek kraje na primární prevenci pro krajem zřizované školy a školská zařízení


Rok
Počet podpořených
 škol/školských zařízení

Příspěvek v Kč
201957/41 180 000
202057/41 299 842
202148/21 344 492
202266/31 300 653
202372/21 485 760

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours