PŘÍBRAM – Od neděle 10. prosince nás čeká v rámci hromadné dopravy několik významných změn. Upraveny jsou názvy některých zastávek, dojde ke změně číslování linek MHD a integraci do PID.

V prosinci se pravidelně vydávají nové jízdní řády. V Příbrami toho v letošním roce bude v rámci hromadné dopravy změněno více. Změny by se daly rozdělit do tří základních skupin: dochází ke změně názvů některých autobusových zastávek, k novému číslování linek MHD Příbram, přičemž dojde i k určitému sloučení tras. Třetí změnou je tarifní integrace do systému PID.

Změny názvů autobusových zastávek

Na sklonku roku 2018 byla schválena změna názvu autobusových zastávek, která měla být aplikována v době změn. Ke změnám dochází od 10. prosince, kdy v nových jízdních řádech budou uvedeny nové názvy zastávek. V některých případech jde pouze o drobné úpravy, v jiných je název zastávky zcela nový.

Nové číslování a částečné sloučení linek MHD

Opravdu významnou změnou je nové číslování u jednotlivých linek MHD, které souvisí s tarifní integrací do systému PID. „V případě městské autobusové dopravy jsou organizace tras a jízdních řádů MHD nadále v kompetenci města. Dochází ke změně označení linek tak, aby byly součástí číselné řady linek PID, konkrétně to bude trojčíslí začínající pětkou, a to od 501 do 508 a 565. V samotném provozu se ale nic zásadního nemění. Obce Háje a Dubenec a místní část Příbram-Bytíz budou nově obsluhovány pouze regionálními linkami PID, především linkou 517. Regionální linky budou nově zajišťovat dopravu také v obci Dubno, a to především linkou 395. Místní části Příbram-Jerusalem a Příbram-Jesenice budou obsluhovány hlavně regionální linkou 500 a vybranými spoji městské linky 565,“ říká 1. místostarosta Vladimír Karpíšek.

Dopravní obsluha SOŠ a SOU Dubno zůstává zachována, naopak některé spoje byly upraveny a lépe odpovídají potřebám školy.

Změna přináší sloučení některých tras:

– linka 501 nahradí linky 1A, 1B, 8A, 10A, 10B

– linka 502 nahradí linky 2A, 2B, 7A, 7B

– linka 503 nahradí jižní polookruh linek 3A, 3B, 3C, 10A

– linka 505 nahradí linku 5A

– linka 506 nahradí linku 6A, 6B

– linka 507 nahradí linky 4A, 4B, 4C

– linka 508 nahradí severní polookruh linek 3A, 3B, 3C, 10A, 10B

– linka 565 nahradí linku 19A

Na linkách MHD Příbram platí beze změny současný tarif a způsob odbavení. Jízdenka pro dospělého bude stále za 18 korun, zlevněná za polovinu. S čipovou kartou zůstává plnocenné jízdné za 14 korun a 7 korun za zlevněnou. Časová platnost a cena městských měsíčních kupónů (340 korun plnocenný, 170 korun zlevněný) zůstává beze změn. Lidé, kteří pro svou cestu po městě zvolí jízdní doklad PID, ho mohou zakoupit také u řidiče. Při následném přestupu z MHD do příměstského autobusu PID už není nutné mít zakoupeno více jízdních dokladů, stačí pouze jízdní doklad PID na celou trasu.

Integrace MHD Příbram do systému PID

Z důvodu dalšího rozvoje systému PID a ve spolupráci s městem Příbram dochází od neděle 10. prosince 2023 k integraci městské autobusové dopravy v Příbrami a systému PID. Integrace přináší cestujícím především možnost výběru výhodnějšího jízdního dokladu pro jejich cestu v městských i regionálních spojích. V autobusech MHD Příbram bude nově možné využít veškeré jízdní doklady dle Tarifu PID, i nadále zde budou platit stávající jízdní doklady dle Tarifu MHD Příbram. Na regionálních linkách PID po území města Příbram budou také nově platit jízdní doklady dle Tarifu MHD Příbram.

Informace o změnách

Informace společně s mapou, ve které jsou vyznačeny jednotlivé trasy, budou vyvěšeny na všech autobusových zastávkách a na webových stránkách města v sekci: doprava/jízdní řády. Zároveň jsou k dispozici tištěné brožury se všemi jízdními řády a informacemi o integraci MHD Příbram. Brožury jsou k dispozici zdarma v kanceláři společnosti Arriva na autobusovém nádraží nebo v Informačním centru města Příbram v Pražské 129. Podrobné informace o integraci najdete také na: https://pid.cz/integrace-mhd-pribram-od-10-12-2023/

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours