ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – Výroční valné hromady starorožmitálských hasičů se 6. ledna ve Společenském centru zúčastnilo 48 členů a osm hostů, mezi nimi radní města Aleš Haluska, Milan Spilka za Okresní sdružení hasičů v Příbrami, František Polák za 9. okrsek a SDH Rožmitál pod Třemšínem, předseda osadního výboru Milan Štěpán, místopředseda oddílu národní házené Spartaku Ing. Josef Hrdina a reprezentanti SDH Voltuš a Pňovice. Schůzi moderoval Jindřich Jirásek.

Ze zprávy dobrovolných hasičů vyplynulo, že hasiči nejen chrání životy a majetek spoluobčanů, ale jsou i tahounem společenského života v obci. Zmiňme jen pár akcí v tom minulém roce: masopustní průvod obcí, hasičský ples, sběr železného odpadu, vztyčení májky a příprava hranice na pálení čarodějnic a hlídání ohně do nočních hodin, prvomájový průvod obcí a městem, položení věnce k památníku padlých, pieta za oběti střelby na Univerzitě Karlově a další.

V říjnu při vyhlášení cvičného poplachu v rámci 9. okrsku byla jednotka sboru na místě ve Strýčkovech jako první a ostatním jednotkám čerpala vodu z požární nádrže. Těsně před Vánocemi naši hasiči monitorovali do pozdních nočních hodin Vlčavu, která přesáhla druhý povodňový stupeň, a rybníky. Byli i připraveni demontovat zábradlí z lávky u házenkářského hřiště. Závěrem starosta sboru Milan Polák poděkoval městu v čele se starostou Mgr. Pavlem Bártlem za podporu našeho sboru, výborům za odvedenou práci a všem štěstí a zdraví v roce 2024.

Milan Polák po sedmi letech rezignoval na funkci starosty i člena výboru, poněvadž se chce plně soustředit na práci velitele výjezdové jednotky JPOII. Ta v průměru skoro každý třetí den zasahuje při dopravních nehodách, výkyvech počasí či požárech a přitom musí vyjet do pěti minut od vyhlášení poplachu. Jeho rozhodnutí přijali členové sice se smutkem, ale s pochopením. Za dosavadní činnost ho odměnili dlouhým potleskem.

Nejvyšší vyznamenání Zasloužilý hasič převzala z rukou zástupce Okresního sdružení hasičů v Příbrami Marcela Minaříková, která je ve sboru 53 let. Za tu dobu vychovala desítky mladých hasičů. Ve výboru pracovala do roku 2015. Se svým manželem Václavem byla v roce 1972 hlavní aktérkou hasičské svatby na rožmitálském náměstí. Po Františku Veselém a Josefu Hrdinovi je ve starorožmitálském sboru teprve třetím nositelem nejvyššího vyznamenání. Zasloužila si velké ovace.

Dárek před aplaudujícím sálem obdržel Josef Hrdina, který se 10. ledna v plné síle dožívá 90 let. Je nejstarším držitelem vyznamenání Zasloužilý hasič na celém příbramském okrese.

Nakonec v příjemném ovzduší Společenského centra se hasiči bavili, dokud muzikantům neumdleli ruce.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours