PŘÍBRAM – Do konce března příslušného roku jsou splatné poplatky za svoz odpadu či za psy. Příbram už nebude tisknout známky a složenky, jejichž doručení mohlo být pro některé impulsem pro platbu. Je proto důležité počítat s novou praxí a ohlídat si termín.

Jednatřicátý březen je poslední den pro splatnost městských poplatků za psy a popelnice. Poplatek za psy se různí podle jejich počtu či lokality (rodinný dům, bytový dům, osady atd.) a stanoví jej obecně závazná vyhláška O místním poplatku ze psů. Senioři nad 65 let jsou od poplatku za prvního psa osvobozeni. Výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (tzv. za popelnice) činí 720 korun, tedy stejně jako v roce 2023. Změna se týká občanů nad 70 let věku, kteří budou v roce 2024 platit polovinu částky, tedy 360 korun.

Občané mohou hradit poplatky od 1. ledna 2024, přičemž preferována je bezhotovostní platba. Úhradu lze provést třemi způsoby:

1. Portál občana: portalobcana.pribram.eu (Moje závazky);

2. bezhotovostní platba: a) místní poplatek za komunální odpad – číslo účtu 1783-521689309/0800 (variabilní symboly jsou stejné jako v minulých letech, případně je sdělí na tel. 318 402 341 nebo 318 402 241), b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-521689309/0800 (variabilní symboly jsou stejné jako v minulých letech, případně je sdělí na tel. 318 402 341 nebo 318 402 241);

3. hotovostně v pokladně: Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně). S dotazy k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se občané mohou obracet na Odbor ekonomický prostřednictvím e-mailu popelnice@pribram.eu

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours