STŘEDOČESKÝ KRAJ – Na podporu mladých talentovaných sportovců chce Středočeský kraj pro rok 2024 poskytnout 37,5 milionu korun. Návrh na poskytnutí dotací pro Sportovní centra mládeže (SCM) ještě podléhá schválení zastupitelstvem. Ve Středočeském kraji je 28 center, která podporují přes 3 000 sportovců ve věku od 7 do 23 let.

Vrcholový sport si samozřejmě žádá kvalitní podmínky pro přípravu. Ta je ale finančně velmi náročná. Protože chceme, aby se mimořádně talentované děti a mládež mohly sportu věnovat naplno a rozvíjely svůj talent a potenciál, pravidelně poskytujeme finanční podporu z rozpočtu kraje pro Sportovní centra mládeže, která talentované sportovce sdružují. Podpora se týká 19 sportů,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Sportovní centra mládeže ve Středočeském kraji sdružují například hokejisty, fotbalisty, moderní pětibojaře, plavce, volejbalisty nebo ragbisty. Další podpora v rámci SCM jde házenkářům, kanoistům nebo šachistům.

V souladu se schválenou Koncepcí podpory sportovních center mládeže 2021 – 2025 budou dotace poskytnuty jednotlivým zapsaným spolkům (sportovním oddílů, klubům a tělovýchovným jednotám) s právní subjektivitou na základě žádosti a veřejnoprávní smlouvy. Žádosti Sportovních center mládeže a poskytnutí dotací projednal i Výbor pro tělovýchovu a sport a doporučil je Zastupitelstvu Středočeského kraje ke schválení.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours