PŘÍBRAM – Město Příbram se pro rok 2024 rozhodlo odložit participativní rozpočet. Mezi hlavní důvody patří snižující se zájem ze strany veřejnosti, a to jak v oblasti podávání návrhů, tak v následném hlasování.

Dalším faktorem je časová náročnost, kdy proces od podání návrhu přes samotné vyhodnocení a hlasování až realizaci je poměrně zdlouhavý. Významný je v celém participativním rozpočtu také finanční aspekt. Finanční zdroje určené pro participativní rozpočet jsou omezené, a občané často přicházejí s požadavky, kterou jsou těžko realizovatelné. 

Město se soustředí na stávající mechanismy zapojení občanů do městského rozhodovacího procesu. Nicméně i nadále zůstává otevřená možnost znovu se k projektu vrátit za několik let. 

Participativní rozpočet byl v Příbrami poprvé vyhlášen v roce 2018. V průběhu čtyř ročníků bylo realizováno celkem 12 projektů. První dva ročníky byly dotovány částkou milion korun ročně. Od roku 2020 byl rozpočet vyhlašován vždy na dva roky s tím, že finanční dotace byla navýšena z původního jednoho na dva miliony korun. 

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours