PŘÍBRAM – Porovnáním topných sezon 2021/2022 a 2022/2023 bylo zjištěno výrazné snížení spotřeby plynu a mírné snížení spotřeby elektrické energie v budovách města i příspěvkových organizací. Tento pokles se pohyboval u plynu od 10 do 30 % v závislosti na konkrétní budově. U elektřiny pak průměrně za městské budovy činila úspora 10 % roční spotřeby. U vody činila asi 10 %.

Úspor energií bylo dosaženo pomocí kombinace zavedených krátkodobých operativních úsporných opatření – např. výměna některých světel na chodbách za úspornější, instalace perlátorů vody, vypnutí osvětlení kulturních památek, důsledné hlídání topné sezony a hlídání vlastního průběhu vytápění. Poslední zmiňované opatření šlo aplikovat vlivem mírné zimy. Tato opatření byla zatím prováděna takříkajíc na koleně, nicméně je zde již stanovený postup pro zavádění dalších opatření a pro zefektivnění a automatizaci jednotlivých procesů.

Tyto úspory nám částečně pomohly překlenout nepříznivý růst cen na rok 2023. Na následující rok jsme vysoutěžili nového dodavatele elektřiny a plynu a fixování cen, které jsou sice mnohem příznivější než ceny na rok 2023, ale také bohužel i vyšší než ceny z roku 2022. V zavádění úsporných opatření budeme muset tedy pokračovat i s ohledem na předpokládaný budoucí růst cen po roce 2024. 

Jako významný dokument pro realizace úsporných opatření bude sloužit Analýza vhodnosti realizace energetických úspor metodou EPC v objektech v majetku města. V této analýze vhodnosti bylo zpracováno detailně 13 energeticky nejvýznamnějších budov v majetku města Příbram. Jako příklad lze uvést kulturní dům, zimní stadion, školní jídelnu, radnici nebo ZŠ Březové Hory. V těchto budovách se jedná zejména o doporučení instalace fotovoltaických systémů, úpravy topných soustav, plošné výměny osvětlení, zavedení měření a úpravy regulace vytápění. Analýza vhodnosti bude sloužit jednak jako podklad pro vypracování auditu energetického hospodářství města a jednak pro vlastní realizaci úsporných opatření metodou EPC. Účelem této metody je realizace úspor na náklady realizační firmy s nulovými náklady města. Realizační firma garantuje minimální roční výši úspor a z této minimální výše úspor se pak splácí investice. 

V souvislosti s požadavky na přesné měření spotřeb byl realizován zkušební projekt v budově T. G. Masaryka 121, kde byl instalován systém dálkových odečtů plynu, elektřiny a vody. Nyní dochází k vyhodnocení získaných dat a přípravě podkladů pro vypsání výběrového řízení na dodávku zařízení do dalších městských objektů. 

Dalším dokumentem pro realizaci úsporných opatření je pak Program snižování energetické náročnosti v objektech města Příbram, který vychází z Návrhové a implementační části Strategického plánu a rozvoje města Příbram.

V návaznosti na očekávané zavádění praxe komunální a komunitní energetiky sbíráme data a vybíráme nejvhodnější objekty pro instalaci fotovoltaických systémů tak, aby bylo možné vzájemné provázání v oblasti spotřeb elektřiny. Cílem je, aby vyrobená elektřina mohla být maximálně využita – v první řadě ve vlastním objektu, v druhé řadě na sousedních odběrných místech. To povede ke snížení plateb za silovou elektřinu i distribuci. Tímto se bude zabývat nyní vznikající dokument Koncept umísťování fotovoltaických systémů na budovách a dostupných plochách města Příbram s ohledem na zapojení do programu komunitní a komunální energetiky. 

Milan Přílepek
energetický manažer města Příbram

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours