Příbramské zastupitelstvo na svém zasedání 4. prosince schválilo rozpočet města na rok 2024. Rozpočet je koncipovaný jako schodkový, přičemž vyšší výdaje budou hrazeny z finančních přebytků uplynulých let.

V roce 2024 bude město hospodařit s příjmy 1 274 766 149,27 korun a výdaji ve výši 1 387 642 974,94 korun.  Největší položku u příjmů představují tzv. Daňové příjmy, a to v plánované výši 920 703 500,00 korun. Dále město kalkuluje s Nedaňovými příjmy (139 000 506,00 korun), Kapitálovými příjmy (22 676 197,00 korun) a Přijatými transfery (192 385 946,27 korun). Na výdajové straně představují největší položku tzv. Běžné výdaje (1 041 408 073,94) a dále jsou to Kapitálové výdaje (346 234 901,00 korun). Schodek činí 112 876 825,67 korun. 

Zastupitelstvo také zmocnilo radu města ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši pět milionů korun. Dále zastupitelé a zastupitelky projednali návrh střednědobého výhledu rozpočtu města. Kompletní rozpočet na rok 2024 i historické až do roku 2006 jsou na webu města.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours