STŘEDOČESKÝ KRAJ – V pondělí 15. ledna vás zveme na vernisáž výstavy Nedoceněné skvosty přírody, a to přímo k nám na Krajský úřad Středočeského kraje! Vernisáž výstavy, kterou připravila Agentura ochrany přírody a krajiny, se bude konat od 14:00. Veřejnost je vítána, použijte vstup C z ulice Preslova, při vstupu je potřeba předložit průkaz totožnosti. Výstava bude k vidění do 29. února 2024. 

Příkré skály, hluboké rokle a srázy, rozlehlé listnaté lesy i mohutné solitérní duby, pozvolně se klikatící řeky, údolní nivy, mrtvá ramena a tůně nebo horské pláně, močály a podmáčené louky plné barevných květů. Příroda, která vznikala po miliony let a ve které po staletí hospodařil člověk. Příroda, která potřebuje ochranu, péči i respekt. Naše příroda a krajina dnes ale nejsou v nejlepší kondici. V České republice sice máme 4 národní parky a 26 chráněných krajinných oblastí, stále ale existují místa, která dostatečnou ochranu nemají. A to přesto, že by si ji zasloužila. Patří mezi ně Křivoklátsko, oblast soutoku řek Moravy a Dyje či Krušné hory.

Krušné Hory

Těžce zkoušené v minulosti, ať už vyhnáním místních lidí, či imisemi síry. Dnes jedinečná krajina s mimořádně pestrou a zajímavou přírodou. Zároveň ale naše poslední velké pohoří, které není chráněno jako celek. Krušnohorské náhorní plošiny jsou unikátní v celé Evropě.

Moravská Amazonie

Harmonicky utvářená krajina soutoku řek Moravy a Dyje ukrývá nejrozsáhlejší lužní lesy uprostřed Evropy. Člověk zde žil odpradávna a svou činností zdejší krajině vtiskl nezaměnitelnou tvář. Ta ale pomalu mizí. O vyhlášení chráněné krajinné oblasti se tu přitom mluví už padesát let.

Křivoklátsko

Jedinečné přírodě blízké lesy, sevřená údolí, skály a vrcholy se vzácnou květenou. Kraj Oty Pavla, kde se vyhlášení národního parku zvažuje už řadu let.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours