PŘÍBRAM – V posledních dvou letech byly v Příbrami vyměněny stovky svítidel veřejného osvětlení, z velké části to bylo možné díky dotacím z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027.

Příbrami se vloni podařilo získat nenárokové dotace ve výši několika desítek milionů korun. Některé z nich jsou pro občany „viditelné“, např. v podobě rekonstruovaného veřejného osvětlení.  

Městu Příbram se v uplynulém roce podařilo získat několik dotací, v souhrnu jde o částku přesahující 34 milionů korun.    

V březnu 2023 obdrželo město dotaci 13 357 074 korun na zvýšení kybernetické bezpečnosti z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (IROP). Hlavním cílem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně jejich infrastruktury v prostředí Městského úřadu Příbram, a to v souladu se standardy zákona o kybernetické bezpečnosti. V rámci projektu budou realizována konkrétní technická opatření: zajištění fyzické bezpečnosti technologických místností jako fyzická bezpečnost; zavedení nástrojů pro ochranu integrity komunikačních sítí jako bezpečnost komunikačních sítí; správu privilegovaných účtů a přístupů jako řízení přístupových oprávnění; zavedení nástrojů pro ochranu před škodlivým kódem jako ochrana před škodlivým kódem; monitorování práce s digitálními daty jako aplikační bezpečnost; sada rozšíření výpočetních kapacit jako nástroje pro zajišťování úrovně dostupnosti informací.

Vylepšení Portálu občana

V květnu byla přiznána dotace 10 278 623 korun z IROP na zlepšení výkonu veřejné správy, konkrétně na rozšíření městské verze tzv. Portálu občana. Záměrem je maximálně centralizovat a elektronizovat činnosti města Příbram a zajistit informační služby ve vztahu k občanům i samotnému úřadu. Dále se počítá s modernizací portálu včetně jeho propojení s provozovanými informačními systémy veřejné zprávy a vytvořením mobilní aplikace.

Úspornější veřejné osvětlení

Vloni město čerpalo dotace i z Národního plánu obnovy, konkrétně to bylo na 2. a 3. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení. Smyslem výměny realizované od února do října bylo modernizovat veřejné osvětlení a nahradit stávající sodíkové výbojky svítidly typu LED, které jsou méně energeticky náročné. Svítidla jsou také vybavena komunikačními moduly (souhrnně tyto technologie spadají do skupiny produktů označovaných jako smart lighting) pro řízení a monitoring. Ve druhé etapě bylo vyměněno 616 svítidel a 11 rozvaděčů a dotace dosáhla 7 259 220 korun, přičemž celkové výdaje se vyšplhaly na 8 949 955 včetně DPH. 

Od září 2023 do března 2024 běží 3. etapa stejného projektu, kdy by mělo být vyměněno 189 svítidel (devět zrušeno bez náhrady), 11 rozvaděčů a 32 stožárů veřejného osvětlení. Dotace činí 2 734 440 korun, celkové náklady pak 3 507 742 korun (obě částky včetně DPH).

Technická změna územního plánu

V listopadu 2023 získala Příbram dotaci z IROP ve výši 550 248 korun na projekt nazvaný Standardizace územního plánu Příbram. Výsledkem má být zpracování Územního plánu Příbram do jednotného standardu podle stavebního zákona. Převedení platného Územního plánu Příbram do jednotného standardu bude sestávat z několika vzájemně propojených a podmíněných kroků zahrnujících jak projekční práce, tak také veřejné projednání změny a její vydání zastupitelstvem města. Změna územního plánu je tzv. technická, tedy nebudou prováděny žádné věcné úpravy.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours