PŘÍBRAM – Při pořádání venkovních akcí, u kterých je předpoklad přesahu do doby nočního klidu nebo požívání alkoholu, je třeba požádat o výjimku z obecně závazné vyhlášky. Žádosti budou přijímány do 19. února.

Venkovní akce, které svým časovým rozsahem přesahují do doby nočního klidu, tedy nekončí ve 22.00, musí mít udělenu výjimku, kterou schvaluje zastupitelstvo města. Žádosti o udělení výjimky pro letošní rok je možné podávat do 19. února 2024 písemně na adresu MěÚ Příbram, Tyršova 108, Příbram I, případně na e-mail: radka.skubalova@pribram.eu.

Stejný termín podání platí také pro žádosti o udělení výjimky z vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství. Zde je možné žádosti, které opět bude schvalovat zastupitelstvo města, podávat na adresu úřadu, případně elektronicky na adresu: jaroslava.vodickova@pribram.eu.

Podněty na udělení výjimky z doby nočního klidu a o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství musí obsahovat název akce, pořadatele (včetně kontaktních údajů) a dobu konání. Všechny podané náměty budou vyhodnoceny a případně zařazeny do návrhu vyhlášky, která bude předložena ke schválení na březnovém zasedání.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours