STŘEDOČESKÝ KRAJ – Projekt na podporu bezobalového prodeje zboží podpořili krajští radní. O dotaci kraj požádala nezisková organizace Bezobaly, která spojuje bezobalové obchody a šíří osvětu o nakupování bez vytváření zbytečného odpadu.

Projekt plně naplňuje krajskou Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2021–2026, jejímž cílem je podporovat projekty zaměřené na využití nových, alternativních či málo využívaných metod při nakládání s odpadem. Radní dotaci ve výši 200 000 korun schválili.

Projekt nazvaný „Make bezobaly great again“, který připravila nezisková organizace Bezobaly, se zaměřuje především na propagaci možnosti nakupovat zboží bez obalů. „ Podpora fungování bezobalového prodeje různých produktů denní spotřeby aktivně omezí množství vznikajících odpadních obalů. Jak se říká – nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne. Dotace bude mimo jiné využita k propagaci a zvýšení povědomí o středočeských bezobalových obchodech,“ vysvětlila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Délka projektu je 7 měsíců, a to od března do září 2024. Celkové náklady na realizaci jsou 240 500 Kč. Kraj projekt podpořil částkou 200 000 Kč. Organizace Bezobaly chce peníze využít například na setkání provozovatelů bezobalových obchodů spojené se školením zaměřeným především na marketing a sociální sítě, vylepšení webových stránek www.bezobaly.cz a vytvoření virtuálního sdíleného prostoru pro současné i budoucí provozovatele bezobalových obchodů.

Na webu Bezobaly.cz se zatím registrovalo 13 středočeských bezobalových obchodů. Bezobalové obchody jsou přímým nástrojem prevence vzniku odpadu pocházejícího od veřejnosti. Samotné obchody se také snaží vytvářet co nejméně odpadu z vlastního provozu živnosti. Podporují cirkularitu obalů v podobě zálohovaných obalů od dodavatelů, přes obchod, až po zákazníka. Řeší tak prvotní a nejdůležitější stupeň hierarchie nakládání s odpady, a to prevenci jejich vzniku.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours