PŘÍBRAM – Každý z nás má občas problém se spaním, pamětí, nesoustředěností, nebo dokonce zapomínáním. Většinou těmto příznakům nevěnujeme pozornost a s lehkostí je přejdeme. Časem však mohou tyto symptomy přejít v něco víc než pouhé zapomínání. Proč je třeba věnovat pozornost paměti?

Problémy s pamětí mohou ukazovat na počínající Alzheimerovu nemoc, která je nejčastější příčinou demence a postupně vede k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Demence podle posledních odhadů postihuje v ČR více než 150 000 občanů. Léčená je však u méně než čtvrtiny pacientů. Pokud by byla diagnóza zjištěna včas a zahájena adekvátní léčba, bylo by možné zlepšit kvalitu života více než čtyřikrát většímu množství lidí.

Alzheimerova nemoc začíná pozvolna a vcelku nenápadně. Nejdříve se u nemocného zhoršuje paměť. Především paměť krátkodobá. Postupně nemocný ztrácí schopnost postarat se o některé věci v domácnosti, má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stadiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat a je plně odkázán na péči druhých osob. Problémy s pamětí samozřejmě mohou být normální součástí života. Není možné očekávat, že mysl člověka, podobně jako jeho svaly, zůstane po celý život stejně pružná. Nelze ale jednoduše říct, že ke stáří zapomínání prostě patří.

Vyšetření paměti spočívá ve vyplnění dotazníků a provedení sady testů a cvičení. Celé vyšetření trvá přibližně hodinu. Následně jsou sděleny výsledky – zda je vše v normě, nebo zda je potřeba problém s pamětí řešit vyšetřením u odborného lékaře. Ten může pomocí dalších testů zjistit, co je příčinou poruch paměti a případně zahájit vhodnou léčbu. Kontakt na lékaře získáte po vyšetření. Znát diagnózu je dobré jednoduše proto, že bez jejího stanovení není možné nemocného správně léčit. Stejně jako demence se mohou projevovat i jiná onemocnění, se kterými je možné se v současné době vypořádat velice jednoduše. Jedná se např. o depresi nebo dehydrataci organismu.

To, zda se jedná o Alzheimerovu nemoc, je nutné vědět co nejdříve. Současná medicína neumí tuto nemoc vyléčit, umí ji ale léčit. Dostupné léky mohou do jisté míry nemoc pozastavit a v zásadě konzervovat dosavadní stav. Je proto vhodné, aby k tomuto „uchování“ došlo v co nejranější fázi, kdy je nemocný schopen postarat se sám o sebe. A kdy je také schopen rozhodovat se o svém životě. Nechá-li člověk tuto nemoc rozběhnout, zhoršuje se rapidně kvalita života – a to jak nemocného, tak i jeho okolí.

Zájemci si mohou nechat udělat testy paměti v Poradně Včera Příbram, kterou najdete na nám. T. G. Masaryka 3 v pasáži Horymír (výtahem do třetího patra) a je otevřena v pondělí od 8.00 do 13.00, případně podle domluvy. Je nutná objednávka předem na tel. 775 292 884 nebo e-mailu poradna.pribram@dementia.cz. Veškeré služby jsou zdarma, projekt je realizován za finanční podpory Středočeského kraje.

Ludmila Šamšulová
Dementia I.O.V.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours