BEROUN – Memorandum o spolupráci na provozu Pražské a Plzeňské brány uzavřel Středočeský kraj s městem Beroun, vlastníkem kulturních památek. Novou expozici a provoz zajistí Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace Středočeského kraje. Muzeum Českého krasu současně otevřelo výstavu architektonických návrhů na adaptaci muzea, které vytvořili studenti fakulty architektury ČVUT.

Memorandum o spolupráci na provozu Pražské a Plzeňské brány podepsal v Berouně radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „ Jsem rád, že jsme spolu s městem Berounem našli cestu k zatraktivnění a k zpřístupnění obou berounských bran. Obě brány jsou přirozenou dominantou města, takže nová expozice doplní a rozšíří nabídku kulturních atrakcí v regionu.“  Obě městské brány, které jsou ve vlastnictví města Beroun, jsou součástí mimořádně dochovaného systému středověkých hradeb z počátku 14. století, který je dnes k vidění zejména na jižním a východním okraji historického centra města. Prostory Plzeňské brány jsou od roku 1992 provozovány pro veřejnost jako expozice Muzea Českého krasu. Prostory Pražské brány jsou od roku 2020 prázdné. Cílem Memoranda je vytvořit atraktivní návštěvnický provoz obou bran s poutavými expozicemi a průvodcovskou službou ve spolupráci berounského Muzea Českého krasu a města Beroun. „ Zpřístupnění Plzeňské i Pražské brány veřejnosti je krok správným směrem. V současnosti Muzeum Českého krasu umožňovalo turistům vstup na Plzeňskou bránu, takže přidružení Pražské brány se logicky nabízí. Obě brány navíc bude moci muzeum zahrnout i do svých prohlídek města s průvodcem, o které je z řad turistů i Berouňanů tradičně velký zájem,“ doplňuje starostka města, paní Soňa Chalupová. Město Beroun se zavázalo nést náklady na stavební práce spojené se zpřístupněním obou Bran, stejně jako náklady na realizaci nové expozice v prostorách Pražské brány. Středočeský kraj prostřednictvím Muzea Českého krasu zajistí odborný dohled, průvodcovské služby a také celkový provoz nové i stávající expozice. Pražská brána by se měla veřejnosti znovu otevřít nejpozději do roku 2027.

Muzeum Českého krasu zároveň představilo výstavu prací studentů ČVUT, jejichž úkolem bylo navrhnout modelové projekty možných konverzí budov pro potřeby moderní muzejní práce. Potřeby muzea již přesahují možnosti těchto památkově chráněných budov a jejich prostory a uspořádání jsou nedostačující pro bohatou škálu muzejních aktivit, kulturních i edukačních. Nevyhovující je i veškeré zázemí pro návštěvníky i školní skupiny. Proto vedení muzea společně se zřizovatelem, Středočeským krajem, zahajuje přípravu komplexní rekonstrukce a rozšíření celého muzejního areálu. „ Muzeum Českého krasu dlouhodobě zápasí se stavebně technickým stavem historického objektu a s kapacitou muzea. V roce 2021 muzeum dokončilo za více než 65 milionů korun konverzi staršího objektu na depozitář. Dalším, navazujícím krokem je příprava rekonstrukce hlavní budovy. Hlavním cílem studentských návrhů bylo nalézt harmonické řešení propojení nového objektu, který by nabídl prostory pro současné chápání muzea, se současnou historickou částí muzea,“ vysvětluje radní Švenda. V současné době Kraj hledá nejvhodnější koncepční řešení, které určí základní parametry pro komplexní rekonstrukci celého muzejního areálu. Studenti architektury ČVUT v Praze se jako první pokusili nalézt cestu k adaptaci muzea a skloubení jeho historické podoby s moderní výstavbou.  Studentské práce jsou k vidění na velkoformátových panelech na berounské Pěší zóně. Výstava pokračuje v prostorách Muzea Českého krasu, kde mohou návštěvníci zhlédnout kompletní práce všech zapojených studentů, včetně 3D modelů.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours