BRDY – Brdská lesní bitva se odehraje v sobotu 27. dubna u Ohrazenic nedaleko Jinců a vedle soutěžních ukázek práce koní v lese ji VLS chtějí využít k propagaci přírodě blízkého hospodaření v lese, které v lokalitách ve své správě zavádějí. Na neděli pak správci brdských lesů společně s ochranáři z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) a obcí Strašice připravili na zámečku Tři trubky bohatý program ke Dni země.

Epicentrum Brdské lesní bitvy návštěvníci najdou letos na loukách mezi obcí Ohrazenice a zaniklou brdskou vesnicí Velcí. Závodní trať pak povede lesním terénem v blízkosti přírodní rezervace Koníček v Posádkovém cvičišti Jince, které se pro tuto příležitost mimořádně otevře veřejnosti. Tažní koně se v lesích pod skalním útvarem připomínajícím koňskou hlavu předvedou v práci při tahání klád terénem, čeká je také soutěž v tahu na sílu, v níž budou zapřaženi do sání se závažím.

„Propozice Brdské lesní bitvy nesplňují podmínky oficiálních soutěží chladnokrevných koní. O to více se ale blíží reálné práci kočího a koně při práci v lese, kde se musejí vypořádat s často předem nepředvídatelnými překážkami. Hlavním cílem tedy není vyhrát, ale přiblížit veřejnosti reálnou práci koně v lese,“ vysvětlil brdský kočí VLS Milan Jura, který přibližuje dříví v brdských hvozdech již více než čtvrt století.

Vojenské lesy a statky akci chtějí využít také k propagaci svého projektu LIFE ADAPT BRDY, jehož hlavním cílem je připravit lesy ve středních Brdech na klimatickou změnu a přejít zde na přírodě bližší způsoby hospodaření.

„Chceme lidem tuto naši vizi budoucnosti brdských lesů, na níž intenzivně pracujeme, představit. Vysvětlit jim, že cílem celé řady činností, které aktuálně v lokalitách v naší správě probíhají, je vytvořit stabilnější lesní porosty s bohatou druhovou i prostorovou strukturou, které budou lépe odolávat klimatickým změnám i dalším škodlivým činitelům, jako byla nedávná kůrovcová kalamita. Chceme v lesích maximálně podporovat přirozenou obnovu a spojení těchto témat s tažnými koňmi, jejichž práce v lese stále představuje jeden z nejšetrnějších způsobů přibližování dříví, nám proto přišlo jako dobrý nápad,“ vysvětlil ředitel VLS Roman Vohradský.

Vedle prezentace projektu Life Adapt Brdy, ukázek přírodě blízkého hospodaření v terénu a podpory přirozené obnovy lesa bude především pro nejmladší návštěvníky připraven bohatý program lesní pedagogiky – od „poznávaček“ dřevin a tvořivých dílen, přes ukázky lesnictví a myslivosti až po pohybové aktivity, hmatové chodníčky a lukostřelbu. A protože se většina programu bude točit kolem koní, připraveny budou také projížďky na ponících a povozech tažených minihorses.

Gastronomické zázemí akce pak bude přichystáno uhasit žízeň i hlad všech návštěvníků.
A kdo by se do brdských hvozdů chtěl vydat i v neděli, toho VLS společně s AOPK a obcí Strašice zvou do nově zrekonstruovaných prostor v areálu zámečku Tři trubky, kde bude připraven celodenní program ke Dni Země.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours