PŘÍBRAM – Spolek Oživení vydal hodnocení transparentnosti 100 největších měst ČR. Město Příbram skončilo na 39 místě.

Záměrem spolku Oživení je informovat občany a politiky o úrovni transparentnosti samosprávy 100 největších měst v naší zemi. Úroveň informování občanů o vnitřním dění ve městě se značně liší město od města. A zákon dává městům laťku úrovně velmi nízko. Ve 21. století si veřejnost zvykla na vyšší standardy dostupnosti informací. Některá města mají svůj standard informování veřejnosti úplně jinde než jiná. Chceme podpořit ta města, která chtějí jít příkladem a dělají „něco navíc“.

Města byla hodnocena jak se umisťují ve čtyřech klíčových oblastech transparentnosti:

  • otevřenost samosprávy (transparentnost k občanům),
  • veřejné zakázky (transparentnost k dodavatelům veřejných zakázek),
  • radniční periodika (transparentnost ke čtenářům),
  • ochrana oznamovatelů (transparentnost k zaměstnancům města, kteří mají podezření na nekalé jednání).

Žebříček reflektuje data ze sledovaného období 2022/2023. Každé město je posuzováno na základě konkrétních ukazatelů transparentnosti, které nám umožňují získat objektivní pohled na úroveň a kvalitu současné praxe. Příklady lépe hodnocených měst i konkrétní doporučení mohou města inspirovat, a přispět tak ke zkvalitňování demokracie v ČR.

Hodnocení Příbrami najdete na tomto odkazu: Příbram | Transparentní česko (transparentni-cesko.cz)

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours