STŘRDNÍ ČECHY – Středočeské střední školy nabídnou od příštího školního roku celkem 90 nových míst v prvním ročníku pedagogických oborů. Žádosti tří škol o zápis nových oborů do rejstříku škol a školských zařízení dnes schválila rada kraje. Definitivně budou schváleny k zařazení do sítě škol po projednání MŠMT, které školský rejstřík vede.

„Pedagogika je obor, jehož absolventi v posledních letech nemají problém najít uplatnění, což dokládají data z Úřadu práce. Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika chce od září otevřít jednak SOŠ a SOU Kladno, náměstí Edvarda Beneše, a také ISŠ hotelového provozu v Příbrami. Obě školy chtějí od příštího školního roku přijmout do prvního ročníku 30 žáků. Střední pedagogická škola a Střední odborná škola služeb Mladá Boleslav chce ke stejnému datu otevřít obor Pedagogické lyceum, rovněž s třiceti místy v prvním ročníku,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha s tím, že nejde o vznik nových pedagogických škol, ale rozšíření nabídky oborů na daných školách. Vzdělávání bude probíhat v denní formě a je zakončené maturitou.

Čtyřletý studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika v sobě spojuje studijní obory Učitelství pro mateřské školy a Vychovatelství. Absolventi tohoto oboru se po ukončení studia maturitní zkouškou mohou uplatnit v mateřských školách, ve školních družinách, školních klubech a v dalších školských zařízeních, jako jsou například dětské domovy, domovy mládeže a další zařízení, která pracují s dětmi a mládeží i mimo resort školství. Absolventi pedagogického lycea jsou připraveni ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách, a to zejména v oborech připravujících učitele pro mateřské, základní nebo střední školy a vychovatele. Mohou studovat i jiné obory, např. pedagogiku, psychologii, sociální pedagogiku a sociální práci nebo obory podle specializace v lyceu.

Zápis nových oborů vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum do rejstříku podporuje Krajská hospodářská komora Střední Čechy a doporučuje ho i Úřad práce ČR.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours