STŘEDNÍ ČECHY – Radní Středočeského kraje schválili poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace pro tři instituce, které se podílejí na rozvoji geoparků – Národního geoparku Barrandien, Národního geoparku Kraje blanických rytířů a Globálního geoparku UNESCO Český ráj. Kraj na podporu jejich činnosti rozdělí celkem 400 tisíc korun.

Individuální dotace budou poskytnuty Geoparku Český ráj (150 000 Kč), Ekologickému centru Orlov (100 000 Kč), který spravuje Geopark Barrandien a Českému svazu ochránců přírody Vlašim (150 000 Kč), který má na starost organizační a administrativní činnost geoparku Kraj blanických rytířů a přidružené aktivity v oblasti cestovního ruchu. Peníze kraj rozdělí z rozpočtu Středočeského kraje z rozpočtu kapitoly Kultura a památková péče z položky Podpora cestovního ruchu v geoparcích.

Geoparky se podílejí na zvyšování kvality života místních obyvatel prostřednictvím systematické péče o životní prostředí, věnují se vzdělávání a výzkumu v oblasti udržitelného chování v přírodě a významně přispívají ke kultivaci turistického ruchu. Kraj si je dobře vědom jejich významného přínosu v popularizaci nejen přírodního, ale také kulturního bohatství Česka. Středočeský kraj je proto iniciátorem hledání systémového řešení podpory geoparků. Tento rok hejtmani Středočeského, Královéhradeckého a Libereckého kraje podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci při systematické podpoře geoparků. Podpisem Memoranda se zavázali ke spolupráci na udržitelném rozvoji geoparků, ale také k iniciaci jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR o systematické a udržitelné finanční podpoře činnosti geoparků v rámci celé České republiky.

Na počátku listopadu také Středočeský kraj podepsal v Nymburce memorandum o systematické podpoře geoparků na svém území.  „Přínosy činností geoparků jsou nezpochybnitelné, ale doposud bohužel neexistuje systém podpory, který by zajistil stabilitu jejich fungování. Naší snahou bylo otevřít debatu v rámci asociace krajů o vytvoření udržitelného systému vícezdrojového financování.  Výsledkem je vzájemné sdílení zkušeností a společný postup několika krajů při jednání o podpoře geoparků z národních zdrojů,“ vysvětlil Václav Švenda, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, který se tématu geoparků věnuje dlouhodobě.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours