STŘEDOČESKÝ KRAJ – Na Krajském úřadu zasedala Bezpečnostní rada Středočeského kraje. Její členové prodiskutovali aktuální témata, jako je například zajištění ubytovacích kapacit a udělení dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny ve Středočeském kraji. Bezpečnostní rada se rovněž věnovala plánům složek IZS a armády, a to včetně vyhodnocení uplynulých taktických cvičení.

Členové bezpečnostní rady vzali na vědomí informace o stavu zajištění ubytovacích kapacit a udělení dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny. Počet držitelů dočasné ochrany ve Středočeském kraji činil k 4. prosinci 2023 49 945 osob z celkových 370 740 osob v České republice. Prostřednictvím KACPU bylo ve Středočeském kraji ubytováno celkem 3 033 ubytovaných osob, přičemž Středočeský kraj zasmluvněno 336 ubytovacích zařízení. Od 1. července došlo v souvislosti s novelou zákona Lex Ukrajina k úpravám podmínek ubytovávání pro uprchlíky z Ukrajiny. Středočeský kraj nadále zajišťuje kapacity pro bezplatné ubytování, a to pro zranitelné osoby a uprchlíky, kteří obdrželi dočasnou ochranu před méně než 150 dny.

Bezpečnostní rada byla dále informována o plánovaném krajském cvičení složek IZS v roce 2024 a vyhodnocení krajského cvičení konaného v letošním roce cvičení Vlak 2023 v Berouně, které simulovalo železniční nehodu osobního vlaku se stovkou cestujících a nákladního automobilu. „Jsem ráda, že spolupráce se složkami IZS a také s armádou funguje výborně. Daří se nám realizovat taktická cvičení, která ověřují koordinaci a připravenost složek IZS na mimořádné situace. Ta je totiž klíčová a rozhoduje o záchraně lidských životů. Měla jsem možnost být na cvičení Vlak 2023 osobně přítomna. Celá akce potvrdila, že složky IZS jsou opravdu připraveny v krátké době zahájit zásah, a to i při takto komplikovaném neštěstí jako je rozsáhlá železniční nehoda,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková s tím, že v příštím roce se počítá s dalšími cvičeními. „Jedním z nich by mělo být například taktické cvičení předurčených jednotek dobrovolných hasičů, a to za účelem plnění úkolů ochrany obyvatelstva při krizových a mimořádných událostech,“ dodává hejtmanka. Cvičení by mělo proběhnout v první polovině roku.

Jedním z dalších témat bylo mobilizační cvičení „Odvodní řízení 2023,“, jehož vyhodnocení vzala Bezpečnostní rada na vědomí. Cílem bylo ověření funkčnosti systému odvodního řízení, praktické činnosti pověřených příslušníků nebo například systému velení a řízení. Rada se rovněž věnovala výsledkům vzdělávání starostů, které organizuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje a účastní se ho také zástupci dalších složek IZS, veřejné správy, povodí, ČHMÚ a dalších.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours