PŘÍBRAM – Co považuje Zastupitelský klub ANO 2011 Příbram za největší úspěchy i neúspěchy v letošním roce?

V porovnání s předchozími lety byl rok 2023 v otázce mimořádných událostí trochu mírnější než roky předešlé. Snad to tak vydrží i po několik málo dní, které do jeho konce zbývají. Máme-li hodnotit, jaké byly úspěchy a jaké neúspěchy Příbram během uplynulých měsíců potkaly, bude zapotřebí probrat se obrovským množstvím jednotlivostí a detailů, ze kterých se rok života města skládá. 

Za jednoznačné úspěchy považujeme zahájení, pokračování či dokončení velkých i malých investičních akcí. Od těch velkých jako kompletní obnova Prokopské ulice, park Valle di Ledro na Čekalíkovském rybníku, parkovací dům u nádraží nebo výměna mostů Pod Kovárnami a ve Špitálské ulici, které navázaly na výměnu mostu v Plynárenské ulici. Až po ty menší, jako jsou jednotlivá parkovací stání ve vnitroblocích, instalace polozapuštěných kontejnerů, výměna stovek svítidel pro veřejné osvětlení nebo třeba vybudování minikempu v areálu Nového rybníka. Je to pochopitelně jenom zlomek toho, co se podařilo v letošním roce uskutečnit. Ke všemu by bylo potřeba připočíst rozsáhlé rekonstrukce ve školách, školkách a dalších městem zřizovaných organizacích. Například Dětské skupiny se dočkaly zbrusu nové elektroinstalace. Pokračovali jsme v obnově a opravách vodohospodářského majetku včetně vodních děl, jako jsou rybníky a nádrže. Podařila se i částečná rekonstrukce starého aquaparku, kde došlo k modernizaci sprch, šaten, prostoru bazénové haly, parní i saunové kabiny. Velkou radost máme ze zahájení provozu Centra prevence kriminality v Cíli. 

Dařily se i přípravy na budoucí projekty. Získali jsme povolení na intenzifikaci městské čistírny odpadních vod a bylo jednáno o dotaci ze státního fondu. Postoupili jsme v projektových přípravách na realizaci kanalizace v Kozičíně, která musí být hotová do konce roku 2025. Máme připravenu rozsáhlou rekonstrukci oblasti ulice Jana Drdy, která bude příští rok spuštěna. Město aktivně spolupracovalo s ŘSD v rámci příprav projektu jihovýchodního obchvatu. Rozhodli jsme o zavádění parkovacích zón, které se postupně rozšíří na většinu území města. Jednoznačně dobře je to, že se nám podařilo vysoutěžit dodávky energií za výrazně nižší ceny, než jsou dnes. Spolu s razantními úspornými opatřeními se nám meziročně podaří ušetřit desítky milionů korun na provozních nákladech úřadu a organizací. 

Jsou tu i věci, které se prozatím nepodařily. Například instalace fotovoltaických panelů na střechu kulturního domu nebo výměna oken ve foyer divadla. Obojí narazilo na nesouhlas památkářů. Nepodařilo se začít dříve s opravami některých lávek – třeba na Rynečku nebo na Flusárně. Původně vysoutěžená firma si to nakonec rozmyslela a město muselo celý tendr opakovat. Lávky mohly být dávno vyměněné. V příštím roce se chceme zlepšit v údržbě městské zeleně, v sekání trávy a v celkové čistotě města. Zároveň vnímáme rezervy v opravách chodníků, na které se v příštích letech zaměříme. Velkým úkolem pro městskou policii i pro úsek prevence kriminality je a bude potírání nežádoucího chování nepřizpůsobivých osob na Rynečku i v jiných částech města.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours