PŘÍBRAM – Co považuje Zastupitelský klub Spojenci Příbram za největší úspěchy i neúspěchy v letošním roce?

Vedoucí silou města zůstalo hnutí ANO. Město plynule navázalo z jednoho volebního období do druhého, nelze se vymlouvat na žádné politické otřesy. Z pohledu města vnímáme jako největší pozitivum to, že po čtyřleté pauze došlo ke snaze o ekonomické plánování. Je větší přehled o finančních možnostech města, byl sestaven plán investic, o který se mohou začít opírat příslušní úředníci města. Chaos se pomalu mění v řád. Neříkáme, že to je podle našich představ, ale nastal velký pokrok. 

Asi nejviditelnější investicí roku 2023 je rekonstrukce Prokopské ulice. Potom již ale vidíme spíše neúspěchy. Naprostou blamáží skončilo výběrové řízení na rekonstrukci bazénu. Došlo na slova opozice, že spoléhat se na jedinou variantu postupu, jak ji viděl starosta, nebylo šťastné. Bohužel začínáme od začátku, promarnili jsme řadu let a spoustu milionů korun. Jako nepochopitelný vidíme postup vedení města při sporu s dodavatelem stavby parkovacího domu. Ustupovalo jeho nátlaku, který měl až nezákonný charakter, a bylo ochotno zbytečně vyhodit 14 milionů korun. Podobně nesrozumitelný je vývoj při rekonstrukci náměstí J. A. Alise. K překvapivému zvratu dochází u rekonstrukce ČOV, kdy se zatím bez odůvodnění má snížit rozsah rekonstrukce na polovinu. 

A jak v zastupitelstvu? Není tam radostná atmosféra. Vztah vládnoucí koalice k opozici je velmi nevstřícný, zaujatý. Našim podnětům je zpravidla rovnou přikládán negativní význam. Typickou ukázkou toho je obrovské úsilí, které vynaložila Markéta Škodová při odhalování nepravostí při práci ředitele Galerie Františka Drtikola Jana Freiberga. Ačkoliv rada města na základě jejích zjištění ředitele odvolala, uznání se za svoji práci nedočkala. Podobně to dopadlo při sporu ohledně navýšení ceny za parkovací dům, kde jsme vedli opozici při odmítnutí neoprávněného požadavku Metrostavu. Rada města občas předkládá zastupitelům nekvalitní materiály. Když na to opozice poukáže, je to vnímáno negativně. Bylo by velmi žádoucí, aby se koalice zbavila předsudků vůči názorům opozice.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours