PŘÍBRAM – V pondělí se konalo zasedání zastupitelů v Příbrami, které mělo jediný bod výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury města na příštích deset let. Předpokládaná hodnota koncese byla v objemu 1 683 mil. Kč bez DPH.

Příprava koncesního řízení na výběr trvala bezmála rok, odpovědnost za řádný průběh této veřejné zakázky i výběr vítěze měla po celou dobu rada města. Ta však sama nechtěla rozhodovat a tak odpovědnost výběru nechala na zastupitelstvu.

Provoz vodohospodářské infrastruktury dle uzavřené smlouvy zajišťuje městu Příbram společnost 1.SčV, a. s. Tato smlouva končí v únoru roku 2024, z tohoto důvodu bylo zahájeno koncesní řízení na provozovatele vodohospodářského majetku na další období.

Do koncesního řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Příbram byly podány čtyři nabídky. „Tyto nabídky posuzovala hodnotící komise a doporučila vybrat nabídku, která v rámci hodnocení dosáhla nejvyššího počtu bodů. S ohledem na strategický význam zakázky rada města uložila zařadit výběr provozovatele na jednání zastupitelstva města,“ říká na úvod starosta města Jan Konvalinka.

Po více než dvouhodinovém jednání zastupitelé rozhodli o zrušení koncesního řízení s tím, že město bude svůj vodohospodářský majetek provozovat samo. „Nebudeme prvním městem, které se ubírá tímto směrem. Věřím, že toto rozhodnutí bude pro město přínosem. Nyní tedy budou následovat kroky, při kterých je třeba zajistit provozování vodohospodářské infrastruktury do 31. prosince 2024 a řešit přechod na vlastnický model s tím, že od ledna 2025 bude město provozovat vodohospodářský majetek samo,“ dodal starosta Konvalinka.

Hlasování zastupitelů o ukončení koncestního řízení:

Hlasování o ukladá radě města zajistit provozování vodohospodářské infrastruktury do 31. prosince 2024 a řešit přechod na vlastnický model s tím, že od ledna 2025 bude město provozovat vodohospodářský majetek samo:

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours