PŘÍBRAM – Dnes se koná zasedáním příbramského zastupitelstva, které bude jednat o koncesi na provozování vodohospodářské infrastruktury v Příbrami. Někteří zastupitelé se bouří, že nedostali dostatečné informace pro odpovědné rozhodování v této věci.

Zastupitelstvo má na programu jediný bod: hlasování o výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury města na příštích deset let. Předpokládaná hodnota koncese činí 1 683 mil. Kč bez DPH. Příprava koncesního řízení na výběr trvala bezmála rok, odpovědnost za řádný průběh této veřejné zakázky i výběr vítěze měla po celou dobu rada města.

V pátek 8. 12. zastupitelé obdrželi podkladové materiály, v nichž jsou anonymizování jak jednotliví uchazeči o koncesi, tak členové hodnotící komise, jež jako vítěze řízení doporučila uchazeče označeného číslem 4.

Osm zastupitelů za Spojence, Šanci pro Příbram a Piráty požádalo vedení města o doplnění materiálů: Žádáme tímto o neodkladné doplnění podkladů pro jednání, neboť bez požadovaného doplnění nejsou podklady dostatečné k odpovědnému výkonu funkce zastupitele,“ napsali ve společné žádosti.

V reakci na žádost starosta ve čtvrtek 14. 12. konstatoval, že „zájmu maximální transparentnosti ve vztahu k uchazečům i k dozorovému orgánu, kterým je ÚOHS, vyvíjíme snahu o předcházení následným námitkám a případným sankcím za porušení obecně platných pravidel ZZVZ . Proto jste dostali podkladový materiál v nejnutnějším rozsahu a anonymizovaný. Můžete z něj vyčíst, jaký byl výsledek jednotlivých uchazečů, aniž by bylo zřejmé, o které se konkrétně jedná. Je tak vyloučeno možné ovlivnění vašeho rozhodování, zároveň tím není ovlivňován průběh veřejné soutěže.

Starosta současně sdělil, že zájemcům nabízí „možnost osobního nahlédnutí do koncesní dokumentace“, a to následující den od 8.00 do 14.00 oproti podpisu zachování mlčenlivosti.

Osm zastupitelů se s reakcí nespokojilo a o zaslání informací požádalo znovu. „Anonymizace zaslané zprávy o hodnocení, jako jediného podkladu pro rozhodnutí zastupitelstva, vede k situaci, kdy zastupitelstvo nemá dostatečné podklady, když jediná užitečná informace v něm obsažená, je výše jednotkové nabídkové ceny za metr kubický a počet nabídek. Nelze však již seznat žádné další údaje, není tak zřejmé, kdo nabídky podal, kdo nabídky hodnotil, dokonce ani počet osob, které je hodnotily, když konstatována je pouze nadpoloviční účast,“ napsali mimo jiné v opakované žádosti o doplnění informace.

Vedení města neumožnilo všem zastupitelům a zastupitelkám rovným dílem včasný přístup k informacím, a některým tak výrazně limitovalo výkon jejich mandátu.“ uvedli ve společném prohlášení zastupitelé Aleš Barášek, Václav Dvořák, Vladimír Král, Simona Luftová, Antonín Schejbal, Markéta Škodová, Marek Školoud a Václav Švenda. „A to navíc ve věci, která se citelně týká a příštích deset let dotkne každého Příbramáka.

Jak to celé dopadne se dozvíme dnes po jednání zastupitelstva města.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours