BRDY – Na Padrtích se bobři usadili přibližně před třemi lety. Od té doby je jejich činnost – kácení dřevin a zadržování vody vidět více a více.

Bobří rodina již pomalu svojí prací zamokřila celé území pod hrází Dolejšího Padrťského rybníka. Nově postavila hráz i v regulovaném a panely zpevněném korytě Klabavy. Již nám tam vzniká malý rybníček a okolní mokřad. Bobr pokácel i vzrostlé osiky a některé z olší a stále svojí činností vytváří nové a nové mokřady ve zdejší bylinné vegetaci. Klidná hladina na bobřím „rybníčku“ s průhledností vody až na dno přechází v malý vodopád, který se překuluje přes bobří hráz. Vegetací se prodírají malé potůčky a v prohlubních se tvoří louže. Všude to čvachtá. 

Mokřady od bobra jsou rájem pro spoustu živočichů a rostlin. Jsou to stabilní ekosystémy, které přispívají k diverzitě v naší krajině. Lidmi pozměněnou krajinu bobři vracejí do přírodní nádhery.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours