PŘÍBRAM – Město Příbram chce v letošním roce tendrovat zakázky na stavební práce v předpokládané hodnotě stovek milionů korun. Zde jsou největší planované investice.

 

Zásadní investice do ČOV

Klíčovou zakázku letošního roku představuje výběr zhotovitele a zahájení stavby týkající se zkapacitnění čistírny odpadních vod (ČOV). Hlavní položka je to nejen z pohledu hodnoty investice (125 000 000 korun bez DPH v první fázi, očekává se nutnost další modernizace v řádu dalších stovek milionů korun), ale také z hlediska rozvoje města. Vlivem nedostatečné kapacity ČOV v některých jejích parametrech nelze v posledních letech připojit na kanalizační soustavu žádný nový objekt. To podvazuje rozvoj rezidentní i firemní výstavby, protože u všech projektů, které neměly z minulosti rezervovánu kapacitu na ČOV, je třeba odvod splašků řešit alternativní, a většinou nákladnější cestou.

Výsledky výběrového řízení na modernizaci budou známy zřejmě na podzim, samotná realizace začne následně a potrvá do příštího roku. Tato investice je zajímavá také v širším kontextu, který souvisí se správou vodohospodářské infrastruktury (VHI). Po dvou desetiletích, kdy se město spoléhalo na soukromou firmu, která měla VHI na starosti, se zastupitelé na konci loňského roku – poměrně překvapivě – rozhodli, že zruší běžící koncesní řízení na nového dodavatele a že si Příbram bude vodu takříkajíc provozovat sama. Tento krok vnáší do celé problematiky novou dynamiku. VHI jsme se v minulosti věnovali několikrát – podrobnosti jsou např. v Kahanu 11/2019, 2/2020, 5/2022, 11/2023, 12/2023.

Odkanalizování Kozičína

I další velká položka na seznamu veřejných zakázek, které chce město letos vysoutěžit, souvisí s vodohospodářským majetkem. Jde o odkanalizování osady Kozičín v předpokládané hodnotě 74 000 000 korun bez DPH. Akce navazuje na v minulosti již realizovaný projekt odkanalizování Lazce a zahrnuje vybudování nové splaškové kanalizace, vodovodní sítě, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Zatím se podařilo získat většinu souhlasných stanovisek. V lednu 2024 měla být podána žádost o stavební povolení a byly zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení. Stavět by se mělo začít ve druhém kvartálu letošního roku a práce budou pokračovat až do roku 2026.

Nová ulice Jana Drdy

Kompletní rekonstrukce ul. Jana Drdy je další velkou investicí, na kterou se Příbram chystá. Předpokládaná hodnota činí 46 000 000 korun bez DPH a v rámci projektu má dojít k výměně vodohospodářských sítí, opravě komunikací a chodníků, rekonstrukci veřejného osvětlení, vybudování parkovacích míst (celkem jich má být přes sto) a polozapuštěných kontejnerů na odpad. Povolovací řízení je ukončeno a očekává se vyhlášení výběrového řízení, stavba by pak měla začít ve druhém kvartálu tohoto roku.

Na Leštině – II. etapa

Práce se vrátí také do lokality Na Leštině. Tam už od loňska veřejnosti slouží nový prostor, kdy byla rekonstruována část ulice Balbínova, autobusové zastávky a zálivy a přilehlý sad. V lednu byly kolaudovány chodníky. Druhá etapa za přibližně 41 000 000 korun bez DPH předpokládá výměnu komunikace, chodníků a vodohospodářských sítí. Soutěž by měla být vypsána na třetí kvartál, výstavba pak začala od jara 2025.

Nový vodojem v Orlově

Další významný projekt se bude týkat posílení VHI, konkrétně jde o demolici stávajícího a výstavbu nového vodojemu v Orlově za odhadových 19 000 000 korun bez DPH. Cílem je zkapacitnit tento vodohospodářský provoz. Výběrové řízení bude vypsáno ve druhém čtvrtletí tohoto roku, práce by měly začít ve třetím kvartálu a potrvají do příštího roku.

Oprava střechy ředitelství Rudných dolů

Významnou a památkově chráněnou budovou v centru města, kde sídlí městská policie nebo se nachází zasedací místnost pro jednání zastupitelstva, je objekt bývalého ředitelství Rudných dolů na adrese nám. T. G. Masaryka 121. Budova je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu, zároveň však vzhledem ke svému umístění poskytuje velký potenciál pro další využití. Letos by mělo dojít k opravě krovu a střešní krytiny za odhadovaných 13 000 000 korun bez DPH. Výběrové řízení bude vyhlášeno v prvním čtvrtletí, práce by měly začít ve čtvrtletí následujícím.

Komunikace v Lazci

Na letošek je připravena také rekonstrukce komunikací Do Polí a K Jamkám, které se nacházejí v Lazci. Byla podána žádost o stavební povolení na rekonstrukci ulice K Jamkám. Rekonstrukce by měla být zahájena na podzim tohoto roku nebo na jaře příštího roku. Z důvodu nesouhlasného stanoviska majitele soukromého pozemku nemůže být realizována rekonstrukce ulice Do Polí v původně plánovaném rozsahu. Investice by měla dosáhnout 6 000 000 korun bez DPH.

Nový most na Rynečku

Významnou letošní investicí, resp. opravou bude dlouho připravovaná rekonstrukce mostu na Rynečku v Březnické ulici. Jde o projekt z „balíku“ rekonstrukcí mostů a lávek, které probíhají v posledních letech a které si vyžádaly už desítky milionů korun. Most na Rynečku není v dobrém stavu a byl už před nějakou dobou osazen balisety, aby se snížilo jeho zatížení. Demolice a výstavba nového mostního tělesa se měly původně uskutečnit až v příštím roce, ale vzhledem k tomu, že firma ČEZ Distribuce bude současně realizovat přeložku elektrického vedení, lze očekávat výstavbu už letos. Nový most by měl stát přibližně 10 300 000 korun bez DPH.

zdroj: Město Příbram

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours