BRDY – Začalo masivní kácení křovin a stromů. Zarostlé, neprostupné, zanedbané plochy se pomalu otevírají pro mizející druhy rostlin a živočichů extenzivně udržovaných ploch bezlesí.

Bezlesí vytvořená lidmi v místech bývalých vesnic jsou v Brdech jedním z důležitých stanovišť pro vzácné druhy rostlin i živočichů. Je nutné zabránit, aby se otevřená krajina změnila v les. Plocha bývalých políček a luk u zaniklé obce a později plocha bývalé střelnice je cenná druhovou pestrostí, která zarůstáním mizí a střídá ji společenstvo lesa. To je v tomto případě nežádoucí.

Toto opatření je podpořeno z Programu Národní plán obnovy a je financováno Evropskou unií. Kácení pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR na základě dohody provádí hospodář pozemků Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Hořovice.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours