STŘEDOČESKÝ KRAJ – Na Krajském úřadu Středočeského kraje dnes zasedala Bezpečnostní rada Středočeského kraje. Její členové prodiskutovali aktuální témata, jako je například zajištění ubytovacích kapacit a udělení dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny ve Středočeském kraji. Rada rovněž zhodnotila bezpečnostní situaci ve Středočeském kraji z pohledu Policie ČR, aktuální epidemiologickou situaci, situaci týkající se výskytu ptačí chřipky a aktualizaci Plánu pokrytí území výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby.

Bezpečnostní rada na svém zasedání projednala situaci v kraji z pohledu Policie ČR. V rámci obecné kriminality byl v roce 2023 zaznamenán, oproti předchozímu roku, mírný nárůst celkové kriminality. Zejména pak rostla čísla u násilné trestné činnosti. U majetkové kriminality, která se na celkovém nápadu podílí více než 50 procenty, došlo statisticky pouze k drobnému jednoprocentnímu nárůstu. Značná pozornost byla v roce 2023 věnována rovněž trestné činnosti páchané na seniorech a současně i trestným činům páchaných v kyberprostoru. „ Kyberkriminalita je bohužel fenoménem současné doby. Nejen z tohoto důvodu se náš krajský Program prevence kriminality v letošním roce na tuto oblast výrazně zaměřuje. Současně nadále plánujeme pokračovat v edukaci. Připravujeme školení, semináře pro manažery prevence kriminality ze středočeských měst, v plánu je také další série podcastů pro veřejnost. Počítáme také s uspořádáním konference Kraj pro bezpečný internet,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Členové Bezpečnostní rady kraje také vzali na vědomí aktualizaci Plánu pokrytí území výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby, konkrétně přestěhování dobříšské stanice. Nově budou zdravotničtí záchranáři vyjíždět z objektu v Průmyslové ulici, doposud sídlí v ulici Plk. B. Petroviče. Změny nastanou na přelomu března a dubna. Ve městě sídlí jedna posádka.

Projednána byla také epidemiologická situace z pohledu Krajské hygienické stanice. K začátku února byla situace klidná, šetřeny jsou pouze sporadické případy infekčních onemocnění. Situace odpovídá sezónnímu výskytu akutních respiračních onemocnění. Nemocnost k 5. kalendářnímu týdnu (1 876 případů/100 000 obyvatel) představuje nárůst nemocnosti o 12 % oproti týdnu předchozímu. Tento počet představuje nižší nemocnost, než je celorepubliková (1 919 onemocnění/100 000 obyv.). Nejvíce cirkulují viry chřipky a covidu.

Zástupce Krajské veterinární správy zhodnotil loňskou nákazovou situaci týkající se ptačí chřipky (vysoce patogenní aviární influenza, HPAI). Loni bylo v tuzemsku evidováno 22 ohnisek HPAI u drůbeže, ve Středočeském kraji jich pak bylo osm. Jeden případ byl v našem kraji evidován i v případě ptáků chovaných v zajetí, tři případy pak středočeští veterináři evidují u volně žijících ptáků (v ČR 25 případů).

Rada se rovněž věnovala výsledkům dvou stovek kontrol obcí s rozšířenou působností, které provedl Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. V tomto případě hasiči kontrolovali plnění povinností vyplývajících z krizového zákona. Ve většině případů je obce plní bez připomínek. Na základě provedených kontrol Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje byl konstatován závěr, že obce a obce s rozšířenou působností v území kraje jsou připraveny řešit krizové situace a úkoly vyplývající z krizového zákona.

Členové bezpečnostní rady vzali na vědomí informace o stavu zajištění ubytovacích kapacit a udělení dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny. „Počet držitelů dočasné ochrany ve Středočeském kraji činil k 11. únoru 2024 51 229 osob z celkových 383 047 osob v České republice. Prostřednictvím KACPU bylo ve Středočeském kraji ubytováno celkem 2 111 ubytovaných osob, přičemž Středočeský kraj má zasmluvněno 332 ubytovacích zařízení,“ dodala hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Příjem a vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany ze strany osob, které mají ubytování zajištěné vlastními silami, provozuje Ministerstvo vnitra ČR od 1. 1. 2024 v KACPU v Praze – Vysočanech, přičemž sem byly přesunuty i agendy pracovišť ve Středočeském kraji.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours