STŘEDOČESKÝ KRAJ – Podpora činnosti a rozvoje geoparků na území Středočeského kraje je cílem nového dotačního programu, do kterého plánuje kraj vyčlenit 700 tisíc korun. Vyhlášení dotačního programu podpořila krajská rada, konečné slovo bude na krajských zastupitelích. Ve Středočeském kraji se plně nebo jen částečně nacházejí území tří geoparků – Geopark Barrandien, Geopark Kraje blanických rytířů a Globální geopark UNESCO Český ráj.

Cílem dotačního Programu je podpora činnosti a rozvoje geoparků na území Středočeského kraje, jejich spolupráce s organizacemi destinačního managementu se záměrem rozvíjet šetrný cestovní ruch a popularizovat ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. „ V loňském roce jsme iniciovali mezikrajskou debatu o nutnosti systematické podpory geoparků s cílem zlepšit podmínky pro jejich činnost. Tento dotační program je jedním z kroků, které mají systematickou podporu zajistit,“ vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda. Závazek zajistit podporu geoparkům na území Středních Čech potvrdil Kraj v loňském roce podpisem dvou memorand: Memoranda o vzájemné spolupráci krajů při systematické podpoře geoparků ze dne 27. 9. 2023 a Memoranda o systematické podpoře geoparků na území Středočeského kraje ze dne 2. 11. 2023. „ Přínosy činností geoparků jsou nezpochybnitelné. Smyslem geoparku je rozvíjet citlivým způsobem rozvíjet geoturismus, popularizovat geovědní obory a v neposlední řadě prostřednictvím turisticky atraktivní nabídky také posilovat udržitelný ekonomický rozvoj území. Právě proto má naše podpora smysl,“ říká radní Švenda. Termín pro podávání žádostí bude v případě schválení programu zastupitelstvem stanoven od 10. 5. 2024 do 17. 5. 2024.

Geoparky jsou fenoménem s výjimečným významem pro turistický ruch, vzdělávání, vědu a výzkum i ochranu přírody a krajiny daného území. Síť národních geoparků v České republice představuje přibližně 12 % území České republiky. Geoparky se rozkládají na území osmi krajů a Hlavního města Prahy, přičemž většina nezasahuje pouze na území jediného kraje. Ve Středočeském kraji se nacházejí plně nebo jen částečně území tří geoparků, a to Geoparku Barrandien, Geoparku Kraje blanických rytířů a Globálního geoparku UNESCO Český ráj, který je zároveň nejstarším geoparkem v ČR.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours