PŘÍBRAM – Poslední březen je každoročně termínem splatnosti místních poplatků za odpady a psy, stejně je tomu i letos.

Pro občany Příbrami se pro rok 2024 poplatek za odpady nezvyšuje, zůstává ve stejné výši jako v minulém roce, tedy na částce 720 Kč za osobu a rok. Ke snížení poplatku pro letošní rok dochází u občanů nad 70 let, kteří nově zaplatí poloviční částku, tedy 360 Kč. Změněna není ani výše poplatku za psy.

Kromě zmíněného snížení poplatku u obyvatel nad 70 let věku dochází také k technické změně. Od letošního roku nebudou vydávány samolepky na popelnice a barevné polepky s určením roku na psí známky. Zároveň se upouští od rozesílání papírových složenek, které byly u občanů často brány pouze jako upozornění na termín splatnosti. Nově mají občané možnost nechat si zasílat elektronickou složenku, která termín splatnosti připomene. V případě zájmu o zasílání elektronické složenky stačí poslat e-mail na adresu popelnice@pribram.eu, ve kterém stačí uvést jména, příjmení, data narození a trvalé adresy osob, za které má být poplatek uhrazen.

Platby je možné provést několika způsoby:

– Bezhotovostním převodem – u místního poplatku za komunální odpad je číslo účtu 1783-521689309/0800, u poplatku za psy je číslo účtu 60038-521689309/0800

– Prostřednictvím Portálu občana na adrese portalobcana.pribram.eu (Moje závazky)

– Hotovostně či platební kartou v pokladně MěÚ (Gen. R. Tesaříka 19) nebo poštovní poukázkou typu A

Pro poplatníky platí, že variabilní symbol platby zůstává stejný jako v minulých letech. Pokud si s tímto symbolem nejste jisti, můžete kontaktovat Odbor ekonomický MěÚ Příbram: tel. 318 402 241, 318 402 341, e-mail: popelnice@pribram.eu.

Eva Švehlová, DiS., tisková mluvčí města Příbram

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours