STŘEDNÍ ČECHY – Radní na svém zasedání rozhodli o vyhlášení nadlimitní zakázky k realizaci a zajištění provozu informačního systému pro přidělování dotací z dotačních titulů, současný systém neodpovídá aktuálním standardům a technickým požadavkům.

Kraj od roku 2009 používá aplikaci „eDotace“ k příjmu žádostí o dotace z krajských dotačních titulů, ta však již nesplňuje požadavky na některé funkcionality a zejména na digitalizaci služeb, jako je například integrace do veřejných registrů a automatické ověřování subjektů. Aplikace také neposkytuje dostatečnou zpětnou vazbu pro uživatele a neumožňuje jednoduchou opravu drobných změn.

Cílem veřejné zakázky je vytvoření nového systému, který bude splňovat aktuální potřeby a požadavky na digitalizaci, ale také zjednoduší a zrychlí proces registrace, tvorby a schvalování žádosti o dotace. „Vzhledem k tomu, že u současné aplikace eDotace jsou změny na požadavky již neřešitelné či řešitelné jen obtížně, je pro chod Krajského úřadu a efektivní zpracovávání žádostí o dotace nový informační systém nezbytný. Naším cílem je především to, aby všem stranám byla usnadněna práce a celý proces byl urychlen,“ doplnil náměstek pro oblast dotací a financí Michael Kašpar.

Díky využití digitální identity občana, datových schránek a elektronických podpisů bude moct žadatel komunikovat a celou žádost spravovat plně elektronicky. Využití grafické šablony Designsystém GOV, automatizované exporty otevřených dat či zpětné vyúčtování žádosti je jen rychlý výčet novinek, které žadatele čekají.“ říká Tomáš Zmuda, předseda Komise pro ICT a digitalizaci.

Celkem by nový systém měl vyjít maximálně na 1,8 milionů korun bez DPH. Po dobu 60 měsíců od zhotovení nového softwaru také dodavatel zajistí podporu systému a jeho údržbu do cca 4 mil. Kč. Na následný rozvoj systému dle potřeby a požadavků krajského úřadu bude připravena částka cca 10,8 mil. Kč, která se však nemusí využít.

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours